Υπηρεσίες XeroxΥπηρεσίες επικοινωνίας και μάρκετινγκ

Υπηρεσίες επικοινωνίας και μάρκετινγκ

Αναπτύξτε την πίστη των πελατών και το μερίδιο αγοράς δημιουργώντας προσωπικές επαφές με τους πελάτες σας.

Καταργήστε τα περιττά βήματα, αυτοματοποιήστε τις εργασίες που απαιτούν υψηλή ένταση εργατικού δυναμικού και χρησιμοποιήστε τεχνολογία για να βελτιώσετε την ορατότητα και τον έλεγχο. Θα σας βοηθήσουμε να κάνετε τις διαδικασίες επικοινωνίας πιο αποδοτικές μέσω της δέσμευσης και εξειδίκευση των ανθρώπων μας.

Δυνατότητες επικοινωνίας και μάρκετινγκ

Δυνατότητες επικοινωνίας και μάρκετινγκ

Επιχειρηματική μεταμόρφωση

Μετατοπίστε ουσιαστικά τις διαδικασίες επικοινωνίας και μάρκετινγκ με οικονομικό τρόπο, με χαμηλό ρίσκο, χωρίς διασπάσεις.

Εξειδίκευση επικοινωνίας και μάρκετινγκ

Εξειδίκευση επικοινωνίας και μάρκετινγκ   Εξειδίκευση επικοινωνίας και μάρκετινγκ

Λύσεις
POS λιανικής/POP
Επικοινωνίες συναλλαγών
Προσωποποιημένη εμπειρία πελατών
Δυνατότητες
Ψηφιακές υπηρεσίες
Διαχείριση εκτυπώσεων
Υπηρεσίες γλωσσών
Περιπτωσιολογικές μελέτες
Morrisons
Krogsveen
Υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων του Ηνωμένου Βασιλείου

Επόμενα βήματα

Θέλετε να μιλήσετε με έναν σύμβουλο επιχειρηματικών λύσεων;

Καλέστε 0870 8734519

Γρήγοροι σύνδεσμοι
Συνοπτική παρουσίαση
Περιπτωσιολογική μελέτη: Βελτίωση εγγράφων πελατών
Περιπτωσιολογική μελέτη: Βελτίωση εγγράφων πελατών
Μια μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου ξεπέρασε τους περιορισμούς ενός απαρχαιωμένου συστήματος IT για να βελτιώσει τα έγγραφα και την ικανοποίηση των πελατών.