Xerox tjänsterKommunikations- och marknadsföringstjänster

Kommunikations- och marknadsföringstjänster

Öka kundmedvetenhet och marknadsandelar genom att engagera dina kunder.

Avlägsna onödiga steg, automatisera arbetskrävande uppgifter och använd teknik för att få bättre överblick och kontroll. Vi hjälper dig att göra kommunikationsprocesserna mer effektiva med vårt kunnande och engagemang.

Kommunikation och marknadsföring

Kommunikation och marknadsföring

Affärsförvandling

Omvandla dina kommunikations- och marknadsföringsprocesser på ett ekonomiskt sätt med låg risk och minimal inverkan på den dagliga verksamheten.

Kommunikations- och marknadsföringsexpertis

Kommunikations- och marknadsföringsexpertis   Kommunikations- och marknadsföringsexpertis

Lösningar
POS/POP för detaljhandel
Transaktionsdokument
Personanpassad kundupplevelse
Funktioner
Digitala tjänster
Utskriftshantering
Språktjänster
Fallstudier
Morrisons
Krogsveen
Brittiska arbets- och pensionsdepartementet