Xerox tjänsterCentraliserade utskriftstjänster

Centraliserade utskriftstjänster

Det är dags att ta en ny titt på företagets utskrifter och utskick

Centraliserade utskriftstjänster

De senaste innovationerna inom tjänster och teknik innebär att företagets skrivarrum kan förvandlas till ett strategisk center som frigör ny, spännande potential och gör att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Få ner kostnaderna och optimera skrivarrummet och företagets digitala dokumentinfrastruktur med våra centraliserade utskriftstjänster.

Centraliserade utskriftsfunktioner

Centraliserade utskriftsfunktioner

Börja med en utvärdering.

Du kan bara förbättra saker som går att mäta. Vi ger din en korrekt överblick över hur skrivar- och postrum fungerar förnärvarande, och sedan tar vi fram en strategi för förbättring.

Kunnande om centraliserade utskrifter

Centraliserade utskrifter – våra meriter  Kunnande om centraliserade utskrifter

Så fungerar CPS
Utvärdera och optimera
Säkra och integrera
Automatisera och förenkla
Relaterade tjänster
Strategiska utskriftstjänster
Kommunikations- och marknadsföringstjänster
Transaktionshantering – back office
Mobila utskrifter
Fallstudier
Methodist Healthcare
Cuyahoga Community College

Nästa steg

Vill du tala med en rådgivare om affärslösningar?

Ring 0870 8734519

Fallstudie om Methodist Healthcare
Fallstudie om Methodist Healthcare
Ett hälsovårdsföretag får 100 % avkastning på investeringen och sparar mer än 2 miljoner dollar om året genom att hantera alla utskrifter internt med vårt kompletta utskriftscenter.


Baptist St. Anthony's
Ett hälsoföretag sparar mer än 300 000 dollar om året och förkortar svarstiden för skrivar- och postrum från flera dagar till 30 minuter.