Xerox dokumenttjänster

Visste du att du kan förändra verksamheten och vinna stora konkurrensfördelar genom att optimera företagets utskriftsinfrastruktur eller förbättra rutinerna för kommunikation och marknadsföring?

Våra tjänster omfattar:

Mest visade fallstudier:
Procter and Gamble (PDF) minskade utskriftskostnaderna, pappersanvändningen och energikostnaden med upp till 30 %.
Dow Chemical (PDF) förbättrade utvecklingscykeln genom att ge ögonblicklig global tillgång till dokument.
University of Notre Dame (PDF) minskade avfallsmängden med 60 % och kostnaden för förbrukningsmaterial med 20 %.
En Grand Slam inom strategisk utskriftshantering
Referenser

Vill du öka intäkterna, sänka kostnaderna, arbeta mer effektivt, minska säkerhetsriskerna, öka efterlevnaden av regler eller stärka företagets miljöarbete? I så fall kan du klicka på länkarna nedan och läsa hur Xerox kan hjälpa dig.

Xerox tjänster för strategisk utskriftshantering

Ta kontroll över dokumentframställningen vare sig ditt företag är en global koncern eller ett litet eller medelstort bolag. Vi erbjuder ett komplett sortiment av tjänster för strategisk utskriftshantering som hjälper er att nå företagets mål för kontorsmiljö, produktionsmiljö och mobila medarbetare.

Xerox Communication & Marketing Services

Förbättra resultatet av era marknadsförings- och kommunikationsaktiviteter. Vi stärker er marknadsföring för kundrelationer och leverantörskedja med effektivitet, kvalitet, kontroll och sänkta kostnader. Öka intäkterna genom specialanpassade budskap och personlig kommunikation genom flera kanaler.

Dokument- och datahantering

Med avancerade verktyg som optisk teckenigenkänning (OCR) och automatisk dokumentigenkänning (ADR) kan vi snabbt bearbeta och organisera data.

Nästa steg

Vill du tala med en av våra rådgivare inom affärslösningar?


Läs mer

Referenser

visa alla fallstudier

Vitbok

"Dokument 3.0: Exploring the next evolution of documents" (Upptäck nästa evolution inom dokument) av François Ragnet, Xerox Global Document Outsourcing
fortsätt | visa alla faktablad