Branschlösningar

Xerox tillhandahåller tjänster och branschlösningar som påskyndar och minskar kostnaderna för dina processer, samtidigt som de blir mer effektiva än någonsin.

Xerox tjänster hjälper olje- och gasbolag, allmännyttiga företag, miljöbolag och andra företag att ta itu med större efterfrågan, stigande kostnader och ökad konkurrens – samtidigt som de får hjälp att hantera komplexa regelverk.
Energi- och miljötjänster
Dokumenttjänster för olja och gas
Dokumenttjänster för allmännyttiga bolag
Xerox tjänster hjälper försäkringsbolag och banker över hela världen att minska sina kostnader och öka intäkterna med hjälp av tjänster som ökar mervärdet för kunden och gör det enklare att uppfylla stränga regelverk.
Tjänster för finanssektorn
Värdepapperstjänster
Fondlösningar
Dokumenttjänster för banker
Med hjälp av våra lösningar – kundtjänstcenter, självservice online och elektroniska betalningar, mobila utskrifter och utformning av kommunikationslösningar – kan du förbättra tjänster och kommunikation till medborgarna, öka intäkterna och effektiviteten, styra kostnaderna och förebygga bedrägeri.
Tjänster för myndigheter
Statliga dokumenttjänster
Du behöver förbättra processerna för intagning och inskrivning, uppfylla kraven för ekonomiskt stöd, hitta nya sätt att locka donatorer och hålla kostnaderna under kontroll. Våra lösningar – från intagning och inskrivning till ekonomiskt stöd och skattedeklaration – hjälper dig att uppnå dina mål.
Tjänster inom högre utbildning
Dokumenttjänster för högre utbildning

Teknik- och kommunikationsbranschen kännetecknas av snabb utveckling och global räckvidd. Företagen måste hela tiden hitta nya lösningar, förbättra kundernas upplevelse och hantera kostnader. Våra lösningar minskar kapitalutgifterna, förbättrar driftseffektiviteten, skapar nya marknadsmöjligheter och ger fler återkommande kunder.
Tjänster inom kommunikationsbranschen
Dokumenttjänster för teknik
Dokumenttjänster för telekommunikationsföretag

Från bilar till idrottsartiklar. Från datorer till kringutrustning. Xerox tjänster hjälper tillverkningsföretag att blomstra i en tuff affärsmiljö.
Tillverkningstjänster
Dokumenttjänster för fordonsindustrin


Xerox tjänster hjälper detaljhandlare och företag som tillverkar konsumentvaror att fokusera på att vinna nya kunder samtidigt som processerna effektiviseras och kostnaderna minskar.
Tjänster för detaljhandeln
Dokumenttjänster för detaljhandeln


Resebranschen står inför allt större konkurrens, från både globala aktörer och nya företag, vilket begränsar dina möjligheter att höja priserna när kostnaderna stiger. Vi erbjuder en unik kombination av kreativa lösningar: expertis inom resebranschen tillsammans med erfarenhet av outsourcing av affärsprocesser över hela världen.
Resor

I över 40 år har vi arbetat tillsammans med transportkunder i över 30 länder. Vi levererar pålitliga lösningar som stärker lönsamheten och ger resultat varje gång. Vi tillhandahåller system och tjänster som hjälper dig att lösa transportproblem, med allt från biljettförsäljning och vägtullslösningar till backoffice-administration och infrastruktursinstallation.
Transport

Nästa steg

Vill du tala med en av våra rådgivare inom affärslösningar?

Läs mer

Referenser

visa alla fallstudier

Vitbok

"Dokument 3.0: Exploring the next evolution of documents" (Upptäck nästa evolution inom dokument) av François Ragnet, Xerox Global Document Outsourcing
fortsätt | visa alla faktablad