StartsideOutsourcing af dokumenterTjenester vedrørende dokumenttransaktionsbehandling
OverblikFordele for kundenAnvendelsesmulighederEn afprøvet metodeMålelige resultater

Xerox Dokumentstyringsservice

Er jeres kritiske forretningsinformation nem at finde og konsekvent i hele virksomheden?
Hvor hurtigt kan I behandle kundeansøgninger og servicehenvendelser?

Xerox dokumentstyringsservice (Document Transaction Processing Services) strømliner jeres forretningsprocesser og baner vejen for øget vækst, lavere omkostninger og et solidt konkurrenceforspring. Vi automatiserer jeres administrative kontorfunktioner ved at styre indgående dokumenter, digitalisere, indeksere og distribuere informationen til elektroniske dokumentstyrings- og arkiveringsservices.

Resultatet: Alle afdelinger i virksomheden har hurtigere adgang til information via én samlet informationskilde. Det betyder, at I hurtigere kan give jeres kunder svar, lige fra behandling af ansøgninger til kundeforespørgsler. I slipper for at bruge tid på at holde styr på spredte indgående, elektroniske processer og postrumsprocesser på tværs af afdelingerne i virksomheden. Få reelle besparelser og øg effektiviteten med en mere smidig og strømlinet virksomhed.

Omlæg jeres information og øg virksomhedsproduktiviteten og væksten i virksomheden
  • Optimer processer for åbning af nye salgsafregningsmåder for at øge likviditeten.
  • Reducer transaktionsomkostningerne og forøg nøjagtighedsprocenten og effektiviteten af økonomiprocesser med procesautomatisering.
  • Forenkl, standardiser og centraliser jeres processer for håndtering af medarbejder-registrering og -information.
  • Gør kundeoplevelsen bedre for at bevare og udbygge relationer.
  • Lever konsekvent og pålidelig kundeservice både i travle og normale arbejdsperioder.
  • Få overvågning af overholdelse af love og regler i jeres administrative drift.


Xerox har gjort det hurtigere at søge og få adgang til missionskritiske tegninger i vores virksomhed.
— Larry Valka, it-projektleder, Manitoba Hydro
Verdensomspændende erfaring
Xerox designede og implementerede et dokumentstyringssystem, som dækker universitetets 40 eksterne afdelinger. De forskellige processer til papirbehandling blev sammenlagt, omkostningerne blev reduceret, og serviceniveauet for de studerende blev forbederet.

Insight
Styring af indhold og registrerede oplysninger er oplagt at outsource. Så kan virksomheden bedre koncentrere sig om sine kernekompetencer og overlade scanning og dokumentstyring til eksperterne. Desuden kan virksomheden høste fordele, som f.eks. lavere omkostninger, øget effektivitet og hurtigere adgang til én samlet informationskilde ved hjælp af Xerox dokumentstyringsservice.