HemDocument OutsourcingTjänster för dokumenttransaktioner
ÖversiktFördelar för kundernaApplikationsfördelarBevisat fungerande arbetssättMätbara resultat

Xerox dokumenttjänster för företag – kontor

Är företagets centrala affärsinformation enkel att hitta och konsekvent inom hela organisationen?
Hur snabbt kan ni bearbeta en kundansökan eller servicebegäran?

Xerox dokumenttjänster för företag – för företag – kontor hjälper dig att ta kontrollen över processer och kostnader i samband med dokumentframställning på kontoret. Vi hanterar all utskriftsutrustning – skrivare, kopiatorer, faxmaskiner och avläsare – oavsett fabrikat eller modell. Vi hanterar även förbrukningsmaterial, underhåll, support och utbildning till alla maskiner. Vi hjälper dig att utforma och upprätta en optimal miljö för dokumentframställning, dokumentkontroll och innehållshantering som ger maximal produktivitet och kostnadsbesparingar även på lång sikt.

Omvandla kontorets utskriftsmiljö och uppnå bättre affärsresultat:
  • Sätt dig in i de faktiska kostnaderna för att hantera utskriftsmiljön och minska den totala kostnaden för dokumentframställning med upp till 30 procent.
  • Bidra till en hållbar utveckling genom att minska företagets koldioxidutsläpp, energiförbrukning och avfall.
  • Skydda värdefull information och stöd satsningar på regelefterlevnad genom att kontrollera tillgången till dokument och data med ett dokumenthanteringssystem.
  • Förbättra tillgången till enheter och gör personalen nöjdare genom att lösa problem innan de påverkar verksamheten.
  • Bidra till ökad innovation i företaget genom automatiska arbetsflöden på en global plattform.


Vi är marknadsledande inom hanterade utskriftstjänster och hjälper kunder att optimera sin produktion i alla tänkbara utskriftsmiljöer. Det gäller såväl kontor som centraliserade utskrifts- och postavdelningar, virtuella kontor och externa leverantörer. På så sätt kan du skriva ut sömlöst och obehindrat mellan valfria platser. Våra utskriftstjänster för företag kan hjälpa dig att reducera kostnaderna, samtidigt som de stöder företagets satsningar på säkerhet och en hållbar utveckling.

Xerox intog en av platserna i Leaders Quadrant i Gartner Magic Quadrant-undersökningen om globala leverantörer av hanterade utskriftstjänster

Tack vare Xerox kan vi snabbare söka efter och ta fram ritningar som är målkritiska för hela vår verksamhet.
— Larry Valka, IT-projektledare, Manitoba Hydro
Praktiska erfarenheter
Xerox utformade och införde ett dokumenthanteringssystem som omfattade alla de 40 satellitskolor som drivs av Park University. Systemet medförde att alla pappersrutiner integrerades, vilket resulterade i lägre kostnader och högre servicenivå gentemot eleverna.

Insikt
Databas- och innehållshantering lämpar sig väldigt väl för outsourcing. Företagen kan koncentrera sig på sina kärnkompetenser och låta experter sköta bildbehandling, dokumentkontroll, dokumenthantering och databashantering. Företagen kan å sin sida skörda alla fördelar i form av minskade kostnader, ökad effektivitet och snabbare tillgång till en enda, samlad informationskälla.