HjemOutsourcing av dokumenterDokument transaksjonsbehandlingstjenester
OversiktFordeler for kundenBruksområderEn anerkjent tilnærmingsmåteMålbare resultater

Dokument transaksjonsbehandlingstjenester

Er det enkelt å finne frem til din forretningsinformasjon og er den konsekvent i hele organisasjonen?
Hvor raskt kan du håndtere klientapplikasjoner og servicehenvendelser?

Xerox Document Transaction Processing Services strømlinjeformer dine forretningsprosesser for å skape vekst, redusere kostnadene og gi deg et bærekraftig konkurransefortrinn. Vi automatiserer dine bakenforliggende prosesser ved å håndtere innkommende dokumenter, digitalisere, indeksere og rute informasjonen til elektroniske tjenester for dokumenthåndtering og lagring.

Og resultatet er: Alle avdelinger i organisasjonen har raskere tilgang til én informasjonskilde. Dette sørger for raskere responstid for kundene, i alt fra behandling av søknader til svar på henvendelser. Du trenger ikke lenger bruke tid på å håndtere uforenlige innkommende elektroniske prosesser og postromprosesser fra de ulike avdelingene i organisasjonen. Oppnå reelle innsparinger og øk effektiviteten for en slankere og raskere virksomhet.

Endre informasjonen for å skape vekst
  • Optimaliser nye prosesser for åpning av salgskontoer for å øke kontantstrømmen.
  • Reduser transaksjonskostnadene og gjør de økonomiske prosessene mer nøyaktige og effektive.
  • Foreta en forenkling, standardisering og sentralisering av dine kommunikasjonsprosesser og prosesser for nyansatte.
  • Forbedre kundeopplevelsen på kritiske områder for å styrke kundelojaliteten og -forholdet.
  • Tilby konsekvent, pålitelig kundeservice både i perioder når det er mye å gjøre og når det er lite å gjøre.
  • Sørg for at dine bakenforliggende prosesser kan spores.


Xerox har effektivisert søkingen og tilgangen til tegninger som er avgjørende for vår virksomhet.
— Larry Valka, IT-prosjektleder, Manitoba Hydro
Faktisk erfaring
Xerox designet og implementerte et dokumenthåndteringssystem som dekker Park Universitys 40 eksterne campuser. Dette bidro til å samle de ulike papirarbeidsprosessene, redusere kostnadene og forbedre servicenivået for studentene.

Innsikt
Innholdsstyring og arkivering egner seg veldig godt for outsourcing. På den måten kan selskapene fokusere på sin kjernevirksomhet, mens de overlater skanningen, dokumenthåndteringen og arkiveringen til ekspertene. Og selskapene nyter godt av resultatet, med blant annet reduserte kostnader, større effektivitet og raskere tilgang til én informasjonskilde.