Десетилетия напред увеличаването на ИТ капацитета означаваше големи разходи за добавяне на сървъри и изграждане на инфраструктура. Сега с Xerox Cloud това се промени.

Вие можете гъвкаво да разширявате и поръчвате ИТ капацитет, според променящите се нужди на вашия бизнес. И всичко това докато намалявате разходите.

Cloud flexibility, enterprise transparency

Можете да сте сигурни, че вашето решение в облак отговаря на съвременните стандарти и използва платформа, пригодна за размера на вашия бизнес. В крайна сметка, ние вече 20 години помагаме на предприятията да изграждат и управляват своите ИТ инфраструктури

С Xerox Cloud вие получавате отлично управление на сигурността и лесно добавяне и съкращаване на ресурси в изключителната ITIL, V3-съвместима платформа за предоставяне на услуги. Така можете да следите вашата работа със същата прозрачност, както при традиционните решения.

Много го наричат бизнес облак. Ние го наричаме Xerox.

Защо да изберете Xerox? Xerox е надежден източник на услуги в облак вече над 20 години. Нашите решения могат да бъдат както за много малък, така и за много голям мащаб.

Ние предлагаме услуги, при които заплащате единствено изразходвания ресурс, безкомпромисно защитена среда, както и услуги за създаване на резервни копия и услуги за възстановяване след бедствия, за да може вашият бизнес никога да не спира.

Това е вашият облак. Това е вашият Xerox.

Watch the video (3:42)›
Next Steps
Говорете с консултант
"Бизнес решения",
Обадете се на 1-888-979-2568,
пон – пет, 08.00–18.00 ET
или
се свържете с нас онлайн.
Всички критични бизнес функции, които навремето изискваха големи инвестиции в ИТ инфраструктура, могат да бъдат извършвани в облак.

More business sense, fewer business pennies

Като използвате Xerox Cloud, вие можете да:
  • Увеличавате и намалявате капацитета на вашия сървър
  • Централизирате и защитите електронните комуникации
  • Създавате резервни копия и да възстановявате данни и приложения (и да ги връщате при извънредни ситуации)
  • Улесните управлението на сървърите и работните плотове.
... с много повече гъвкавост и по-малко разходи.
Next Steps
Говорете с консултант
"Бизнес решения",
Call 1-888-979-2568,
пон – пет, 08.00 –18.00 ET
или
се свържете с нас онлайн.
Ние доставяме услуги в облак на пазара чрез нашите партньори, които изключително много харесват възможността за постоянни постъпления и стабилни маржове. Накратко казано, ние искаме вие да успеете.
Когато обедините усилията си с нас, вие ще получите лесно за доставка, платимо според потреблението, частно, комбинирано или публично решение в облак на корпоративно ниво с изцяло частни услуги посредством препродажба или частна марка.
Next Steps
Говорете с консултант
"Бизнес решения",
Обадете се на 1-888-979-2568,
пон – пет, 08.00 –18.00 ЕТ
или
се свържете с нас онлайн.