Χώρος οικονομικών υπηρεσιών

Παρέχουμε υπηρεσίες και λύσεις που θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την εμπιστοσύνη των πελατών, να εξοικονομήσετε χρήματα και να συμμορφωθείτε με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Οι Δυνατότητές μας

Επιχειρηματικές Διαδικασίες

Για περισσότερα από 40 χρόνια, κρατήσαμε τις εταιρίες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εστιασμένες στις βασικές ικανότητές τους για να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς στόχους τους.

Υπηρεσίες Εγγράφων

Βοηθάμε τις ασφαλιστικές εταιρίες και τις τράπεζες σε όλο τον κόσμο να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν τα έσοδα με υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων που βελτιώνουν την αξία των πελατών και διαχειρίζονται καλύτερα αυστηρούς κανονισμούς.

Εξωτερική Ανάθεση Τεχνολογίας Πληροφοριών

Με τις λύσεις εξωτερικής ανάθεσης τεχνολογίας πληροφοριών (ITO - IT Outsourcing), οι εταιρίες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο μπορούν να συγκεντρωθούν στις πραγματικές τους επαγγελματικές δραστηριότητες αντί για την υποδομή IT τους.

Η Εμπειρία μας

Περιπτωσιολογική μελέτη: Μεγάλη τράπεζα των Η.Π.Α.

Η Xerox συνεργάστηκε με μια μεγάλη τράπεζα των Η.Π.Α. για να τη βοηθήσει να εξαλείψει σταθερά και μεταβλητά έξοδα εγκαταστάσεων, λειτουργιών και στελέχωσης για ένα ειδικευμένο χαρτοφυλάκιο δανείων με τη μετάβαση σε κέντρο εξυπηρέτησης.


Περιπτωσιολογική μελέτη: Co-operative Financial Services

Η Co-operative Financial Services (CFS), ένας μεγάλος προμηθευτικός συνεταιρισμός που περιλαμβάνει τραπεζικές και ασφαλιστικές θυγατρικές εταιρίες, ανέθεσε τη διαχείριση επικοινωνίας της εισερχόμενης αλληλογραφίας στη Xerox για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και τη μείωση του κόστους.

Βραβεία και Αναγνώριση

Στην Xerox και στην ACS, μια εταιρεία της Xerox, είμαστε υπερήφανοι που καταταχθήκαμε σε ηγετική θέση στο Magic Quadrant της Gartner για Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτύπωσης, Υπηρεσίες Οικονομικών και Λογιστικών, Εξωτερική Επιτραπέζια Ανάθεση και Εξωτερική Ανάθεση Γραφείου Βοήθειας.

Επόμενα βήματα

Θέλετε να μιλήσετε με έναν σύμβουλο επιχειρηματικών λύσεων;

Για λύσεις εγγράφων και υπηρεσίες διαχειριζόμενης εκτύπωσης: