Услуги за финансовата индустрия

Ние предлагаме услуги и решения, които ще ви помогнат да подобрите лоялността на клиентите, да спестете пари, както и да сте в съответствие с правните и регулаторни изисквания.

Нашите възможности

Бизнес процеси

Вече повече от 40 години ние даваме възможност на финансовите предприятия да се съсредоточат върху основната си дейност, за да постигнат своите бизнес цели.

Услуги за документи

Ние помагаме на застрахователни компании и банки в цял свят да намалят разходите си и да увеличат приходите си с предлаганите от нас услуги за управление на документи, които подобряват работата с клиентите и спомагат за спазване на строгите регулаторни изисквания.

Аутсорсинг на ИТ

С решенията за аутсорсинг на ИТ, дружествата предлагащи финансови услуги в цял свят, могат да се съсредоточат върху реалната си дейност, вместо върху своята ИТ инфраструктура.

Нашият опит

Примери от практиката: Голяма американска банка

Xerox си партнира с една от големите американски банки, за да помогне за елиминирането на фиксираните и променливите разходи за съоръжения, операции и кадрово обезпечение за специализиран кредитен портфейл чрез преминаването към обслужващ център.


Примери от практиката: Co-operative Financial Services

Co-operative Financial Services (CFS), голяма потребителска кооперация, включваща банкови и застрахователни дъщерни дружества, възложи управлението на входящата си кореспонденция на Xerox, за да подобри обслужването на своите клиенти и да намали разходите си.

Награди и признание

Ние в Xerox сме горди да бъдем позиционирани от Gartner Magic Quadrant като лидери в управляемите печатни услуги, финансовите и счетоводните услуги, офис аутсорсинга и аутсорсинга на помощни центрове.